Hiển thị tất cả 24 kết quả

Căn hộ bán và cho thuê

A01 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: Thuê 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A02 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 10tr/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A03 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A04 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A05 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 62m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A06 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A07 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A08 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A09 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A10 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: Thuê 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A11 – Căn Studio Loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: Thuê 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A12 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: Thuê 5tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A13 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A14 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A15 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A16 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: Thuê 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A17 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A18 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A19 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6 – 8tr/ tháng tùy vào tình trạng nội thất

Giá bán: 1.5 tỷ - 1.7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A20 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A21 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1 tỷ 5 - 1 tỷ 7

Căn hộ bán và cho thuê

A22 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

A23 – Căn Studio loại A 48m – 53m

Diện Tích: 48m - 53m

Giá thuê: 6 - 8 triệu/ tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ

Căn hộ bán và cho thuê

Căn Studio loại A 48m

Diện Tích: 48m

Giá thuê: Thuê 5tr -8tr / tháng

Giá bán: 1,5 - 1,7 tỷ